moviescarnival View my profile

Rule

posted on 20 Jan 2013 19:54 by moviescarnival

รายละเอียดสำหรับผู้เข้าร่วมงาน  Movies Carnival 】

 1. ต้องซื้อตั๋วหน้างานทุกคน(ที่หน้างาน) เพื่อใช้เป็นบัตรผ่านเข้างาน 
 2. ห้ามเดินเร่ขายสินค้าภายในงาน หรือ ทำการจำหน่ายสินค้าโดยไม่สมัครบูธ Circle หากพบว่ามีการกระทำดังกล่าวจะต้องออกจากงานทันที
 3. ควรเข้าคิวเพื่อซื้อสินค้า
 4. ห้ามต่อราคาสินค้า
 5. ไม่ควรวิจารณ์ กระทำ หรือแสดงความคิดเห็นในทางลบต่อหน้าผู้ขาย (และผู้จัดทำ)
 6. ห้ามส่งเสียงดัง ห้ามวิ่ง ห้ามนั่งเกะกะบริเวณรอบๆงาน บริเวณที่มีคนรุมแน่นๆอย่าไปยืนขวางทาง
 7. ห้ามดื่มเครื่องดื่มมึนเมา ห้ามจุดไฟ ห้ามสูบบุหรี่
 8. อย่าทำเครื่องดื่มหกเลอะเทอะ ห้ามทำสถานที่สกปรก และไม่ควรสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น
 9. ห้ามนำอาวุธและสิ่งของที่เป็นอันตรายเข้างาน
 10. หากพกของมีค่า กรุณาดูแลตนเอง หากสูญหายหรือถูกขโมย ทาง Staff จะไม่รับผิดชอบ
 11. หากพบของตกหล่นหรือถูกลืมทิ้งไว้ ให้นำไปที่โต๊ะประชาสัมพันธ์
 12. หากรู้สึกสภาพร่างกายไม่ดี หรือบาดเจ็บ ให้ไปหา Staff ที่อยู่ใกล้ตัว
 13. หากมีข้อเสนอแนะ หรือพบเห็นผู้กระทำผิด สามารถบอก Staff ได้
 14. กรุณาเชื่อฟังคำแนะนำของ Staff

 

【 สำหรับ Cosplayer

 1. Cosplay ตัวละครที่มาจาก ภาพยนตร์ ซีรีย์ อนิเมชั่นของฝั่งตะวันตกเท่านั้น 
 2. ต้องซื้อ บัตรเข้างาน  ที่หน้างาน เพื่อใช้เป็นบัตรผ่านหากต้องการเข้าไปซื้อสินค้าในงาน เวลาเข้าออกให้แสดงบัตรแก่สตาฟหน้างานทุกครั้ง
 3. ห้ามส่งเสียงดัง ห้ามวิ่ง ห้ามนั่งเกะกะบริเวณรอบๆงาน บริเวณที่มีคนรุมแน่นๆอย่าไปยืนขวางทาง
 4. ห้ามคอสเพล์ยหรือถ่ายรูปคอสเพล์ยบริเวณอื่นนอกจากส่วนพื้นที่จัดงาน อนุญาตให้ถ่ายรูปเฉพาะโซนที่จัดไว้ให้เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ถ่ายบริเวณส่วนของ Circle เนื่องจากเป็นการรบกวนผู้อื่น
 5. ไม่อนุญาตให้แสดงโชว์ภายในงานหรือรอบๆ บริเวณงานเช่นการจับกด เนื่องจากไม่เหมาะสม และอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
 6. ห้ามดื่มเครื่องดื่มมึนเมา ห้ามจุดไฟ ห้ามสูบบุหรี่
 7. อย่าทำเครื่องดื่มหกเลอะเทอะ ห้ามทำสถานที่สกปรก และไม่ควรสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น
 8. ห้ามนำอาวุธและสิ่งของที่เป็นอันตรายเข้างาน
 9. ห้ามวางสัมภาระเกะกะทั้งในและนอกบริเวณงาน ควรพกติดตัวไปตลอดเพื่อความปลอดภัย
 10. สำหรับตากล้อง Cosplayer หากพกของมีค่า กรุณาดูแลตนเอง หากสูญหายหรือถูกขโมย ทาง Staff จะไม่รับผิดชอบ
 11.  หากรู้สึกสภาพร่างกายไม่ดี หรือบาดเจ็บ ให้ไปหา Staff ที่อยู่ใกล้ตัว
 12. หากมีข้อเสนอแนะ หรือพบเห็นผู้กระทำผิด สามารถบอก Staff ได้
 13. ในวันงานถ้ามีอะไรไม่เข้าใจ กรุณาเรียกหา Staff ที่อยู่ใกล้ดัว